De Jaren copy.jpg

Verantwoordelijkheid

Wat een individu doet, heeft invloed op de hele wereld. Dat geldt voor alle goeds en alle kwaads. Bij iedere handeling moet de afweging zijn of het gevolg lijden of welzijn is. We zijn verantwoordelijk voor elkaar’s welzijn.


 
rug.jpg

Sex

Een mens is een lichaam, niet een hoofd op pootjes. Vrouwen zijn niet van kraakporcelein, mannen zijn geen brute beesten. Mannen en vrouwen moeten leren om elkaar’s lichamen te begrijpen. Het lichaam is een bron van vreugde. Koester de vreugde.


 
heuvels copy.jpg

Het mysterie

Alles wat leeft en sterft, leeft bij de gratie van iets anders dat van vorm verandert. De voortdurende verandering is leven. Dit mysterie van de wereld moet worden bemind en gewaardeerd, het is wat we zijn.


 
jongens in kerk copy.jpg

Actie

Geluk bestaat, het verschuilt zich in iedere handeling. Stilzitten leidt nergens toe. Routineus leven maakt ongelukkig. Als je handelt met het welzijn van de wereld voor ogen kan het geluk je vinden.


 

Het persoonlijke is politiek.

Angstig leven schept een angstige wereld. Hebzucht leidt tot hebzucht, geweld leidt tot geweld. Bij alles wat je doet, vraag je af : “Is dit hoe ik wil dat iedereen zich altijd zou gedragen?”