- HOE? -

Een filosofie voor het dagelijks leven

Het is belangrijk hoe we handelen, en onze woorden hebben betekenis. Het is belangrijk wat we denken, want wat we denken verandert hoe we handelen.

Wat onze menselijkheid bepaalt, is de manier waarop we de rijkdom van de levende wereld gebruiken.

Door onze waardering van het geluk laten we de anderen zien wie we zijn en wat zij voor ons betekenen.