Je bent een boodschapper aan de Goden.

 
 

Vermijd het lijden

Mensen zijn geen goden en ze kunnen de goden niet begrijpen. Mensen hebben gevoelens en op die gevoelens baseren ze iets dat we kortheidshalve ‘moraal’ noemen. De moraal kan worden samengevat in woorden en regels, zodat het mogelijk wordt om elkaar te bestrijden. Het is de hoogste tijd om in te zien dat niet de moraal van belang is, maar dat we onze aandacht moeten richten op de gevolgen van onze handelingen. Wat we ons moeten afvragen is: veroorzaken de handelingen lijden of komt de Levenskracht erdoor tot bloei? Worden we gelukkig van wat we doen, of kunnen we beter iets anders proberen? Verrichten we onze handelingen met het geluk van de anderen voor ogen?

If you can't be with the one you love, love the one you're with
Blossoming trees in spring.jpeg

Onderzoek alles

Begeerte en bezit, waarvan gezegd wordt dat het inherent menselijke verlangens zijn, zijn onlosmakelijk verbonden met het idee dat mensen afgescheiden zijn van het Universum. Maar we zijn niet afgescheiden; en zelfs al voelen we het zo, wat we willen, is binnen het Universum gelukkig leven. Dat we de dingen die ons gelukkig zouden kunnen maken maar in beperkte mate hebben, ligt niet aan de schaarste ervan, maar aan de gedachten die er bestaan over wat ons gelukkig kan maken. Wat er dus nodig is, is een andere manier van denken over onze overtuigingen.

Vind de Leegte

We zijn ons lichaam en dat lichaam is in de wereld. Lichaam en geest zijn één en leren van elkaar. Wat je wilt, is dat de omstandigheden zó zijn, dat lichaam en geest in harmonie verkeren - je wilt voelen dat je ‘jezelf’ bent. Je Zelf is tegelijkertijd ‘ik’ en ‘jij’, tegelijkertijd degene die ziet en degene die waargenomen wordt. Er is een bepaalde ruimte nodig tussen die twee, omdat er anders niets te zien valt of niets kan worden gezien. Om jezelf te kunnen zien is er dus in ieder geval één ding dat iedereen nodig heeft: ruimte die nìet wordt ingenomen door iets dat ‘jij’ of ‘ik’ is.

IMG_1059.JPG
Download het gratis eBook door op de afbeelding te klikken.

Download het gratis eBook door op de afbeelding te klikken.

Sky-4.jpeg

Zie de Werkelijkheid

In deze maatschappij worden we voortdurend gemanipuleerd, zodat we geen betekenisvolle verbintenissen aangaan. We worden gescheiden in groepen die tegen elkaar worden opgezet. Er wordt ons angst aangejaagd voor seks, drugs, schaarste en werkeloosheid; we worden opgejaagd, er wordt ons geleerd om alles te wantrouwen waarvan de waarde niet in geld kan worden uitgedrukt. Het is de hoogste tijd dat we in opstand komen tegen deze waanzin en tegen de angst die ermee samenhangt, en dat we onszelf weer gaan zien als onderdeel van een grotere werkelijkheid.


Hoe?

Door in kleine groepen bij elkaar te komen en betekenisvolle handelingen te verrichten kunnen we de grotere werkelijkheid zoeken. Het is noodzakelijk dat we onderzoeken wie we werkelijk zijn, het is noodzakelijk dat we ons bewustzijn leren vergroten. We kunnen een beter leven leiden in een betere wereld door te begrijpen dat we boodschappers aan de goden zijn.