Een filosofie voor het dagelijks leven

De Leer van Eleima is een filosofie voor het dagelijks leven. Het is niet genoeg om in de leer te geloven, je moet er ook naar handelen. Je bent hier en je bent echt, zelfs al speelt het dagelijks leven zich voornamelijk af in de maatschappij met haar willekeurige regels. Je kunt je verbinden met de Godheid die we De Eenheid noemen, en in alles wat je doet, kun je dan handelen zonder kwade intenties.

Wees niet bang, laat je niet uit het veld slaan. Je bent mooi. Als je je schoonheid laat stralen, toon je de anderen hoe ook zij gezien kunnen worden.

 

 
 
 

Een leer voor de praktijk, niet alleen van woorden

∆ Vermijd gewelddadige handelingen ∆ Eet alleen planten als voedsel ∆ Koop geen nieuwe dingen, maar tweedehands

∆ Bemin wie je wilt, op de manier die je kiest, op elke plek die je bevalt ∆ Behoud het goede, vermijd het kwade

∆ Zoek rust aan de buitenkant ∆ Zoek leegte in je innerlijk

∆ Begeer niet wat niet beter is dan wat je al hebt

∆ Gedraag je aardig en vriendelijk

∆ Zeg dit gebed aan het einde van de dag: “Dat iedereen mag leven, en dat iedereen mag sterven.”

 
 
 

Je bent een boodschapper aan de Goden

Dit zijn de richtlijnen om je boodschappen mee te schrijven

Leer wat geleerd kan worden, en in dat leren is de beloning. Vrees niet wat niet geleerd kan worden maar slechts door ervaring komt. Zoek de ervaring, onderzoek alles.

Doe al uw streven zonder moeite. Bevecht niet wat vrijwillig kan worden gegeven.

Wees één met de mensen, en zoek geen verlangen dat hen schaadt, want alle schade zal eigen schade zijn.

Zoek het gezelschap van rechtvaardige mensen, strijd niet met de dommen.

Behandel alles wat leeft en alles wat is als gelijke. Behandel wat kleiner is als wat groter is, en wat groter is als een geliefde. Behandel een geliefde als een vriend, en een vijand als een verloren vriend.

Doe geen zaken met hebzuchtige mensen en vertrouw hen niet het leiderschap toe. Geef aalmoezen naar kunnen en leen geen geld van de rijken.

Wees niet zorgelijk, want een mens wordt niet bepaald door zijn zorgen. Zorgen nemen alleen de kleur uit het leven weg en maken alle dagen smakeloos.

Begeer wat u nodig hebt en vermijd wat niet beter is dan wat u al hebt.

Zoek in alles wat u doet de Eenheid. Schep orde in de uiterlijkheid, streef naar leegte in de innerlijkheid.

Behoud het goede, vermijd het kwade.

Zie niet om in wrok, want de wrokkigheid verduistert het oprechte verlangen en toont het hart alleen dwaalwegen.

 
 


 
 
 

 
Love really is all around and there is beauty everywhere.jpeg
This self obsession is a waste of living. It could be spend in surviving things, appreciating nature, nurturing kindness and friendship. And dancing!
— Jim Jarmusch, 'Only lovers left alive'

Wees niet zorgelijk, want een mens wordt niet bepaald door zijn zorgen. Zorgen nemen alleen de kleur uit het leven weg en maken alle dagen smakeloos.


Je bent een boodschapper aan de Goden.

 
 

Vermijd het lijden

Mensen zijn geen goden en ze kunnen de goden niet begrijpen. Mensen hebben gevoelens en op die gevoelens baseren ze iets dat we kortheidshalve ‘moraal’ noemen. De moraal kan worden samengevat in woorden en regels, zodat het mogelijk wordt om elkaar te bestrijden. Het is de hoogste tijd om in te zien dat niet de moraal van belang is, maar dat we onze aandacht moeten richten op de gevolgen van onze handelingen. Wat we ons moeten afvragen is: veroorzaken de handelingen lijden of komt de Levenskracht erdoor tot bloei? Worden we gelukkig van wat we doen, of kunnen we beter iets anders proberen? Verrichten we onze handelingen met het geluk van de anderen voor ogen?

If you can't be with the one you love, love the one you're with
Blossoming trees in spring.jpeg

Onderzoek alles

Begeerte en bezit, waarvan gezegd wordt dat het inherent menselijke verlangens zijn, zijn onlosmakelijk verbonden met het idee dat mensen afgescheiden zijn van het Universum. Maar we zijn niet afgescheiden; en zelfs al voelen we het zo, wat we willen, is binnen het Universum gelukkig leven. Dat we de dingen die ons gelukkig zouden kunnen maken maar in beperkte mate hebben, ligt niet aan de schaarste ervan, maar aan de gedachten die er bestaan over wat ons gelukkig kan maken. Wat er dus nodig is, is een andere manier van denken over onze overtuigingen.

Vind de Leegte

We zijn ons lichaam en dat lichaam is in de wereld. Lichaam en geest zijn één en leren van elkaar. Wat je wilt, is dat de omstandigheden zó zijn, dat lichaam en geest in harmonie verkeren - je wilt voelen dat je ‘jezelf’ bent. Je Zelf is tegelijkertijd ‘ik’ en ‘jij’, tegelijkertijd degene die ziet en degene die waargenomen wordt. Er is een bepaalde ruimte nodig tussen die twee, omdat er anders niets te zien valt of niets kan worden gezien. Om jezelf te kunnen zien is er dus in ieder geval één ding dat iedereen nodig heeft: ruimte die nìet wordt ingenomen door iets dat ‘jij’ of ‘ik’ is.

IMG_1059.JPG
Download het gratis eBook door op de afbeelding te klikken.

Download het gratis eBook door op de afbeelding te klikken.

Sky-4.jpeg

Zie de Werkelijkheid

In deze maatschappij worden we voortdurend gemanipuleerd, zodat we geen betekenisvolle verbintenissen aangaan. We worden gescheiden in groepen die tegen elkaar worden opgezet. Er wordt ons angst aangejaagd voor seks, drugs, schaarste en werkeloosheid; we worden opgejaagd, er wordt ons geleerd om alles te wantrouwen waarvan de waarde niet in geld kan worden uitgedrukt. Het is de hoogste tijd dat we in opstand komen tegen deze waanzin en tegen de angst die ermee samenhangt, en dat we onszelf weer gaan zien als onderdeel van een grotere werkelijkheid.


Hoe?

Door in kleine groepen bij elkaar te komen en betekenisvolle handelingen te verrichten kunnen we de grotere werkelijkheid zoeken. Het is noodzakelijk dat we onderzoeken wie we werkelijk zijn, het is noodzakelijk dat we ons bewustzijn leren vergroten. We kunnen een beter leven leiden in een betere wereld door te begrijpen dat we boodschappers aan de goden zijn.

man op straat copy.jpg
 
De Leer van Eleima is een filosofie voor het dagelijks leven. Theorie zonder praktijk betekent niet veel, dus we moeten handelen.

Bij wat we doen, vermijden we het veroorzaken van lijden. We komen samen en vereren de Godin in het lichaam van de wereld. Onze eigen lichamen zijn gemaakt voor vreugde en dus behandelen we ze met liefde en zorg. We nemen niet meer dan we nodig hebben en we geven naar beste kunnen. We zullen niet doden, noch mensen noch dieren. We beminnen met hoofd en hart.
— Hoe we ons gedragen

Our actions are messages to the Gods. Through these messages the Gods learn and they then show us what they have learned. We have to show the Gods what the good life consists of, so that the Gods may show us how to lead that good life once again. By following the example of the Goddess Eleima, we will know how to act.
— This is what we believe

• to show kindness and friendship towards all living beings

• to be proud of your naked body

• to seek order on the outside and emptiness on the inside

• to remember the consciousness of this world in all you do

• to live in the reality of the Gods
— This is what we want

When the Godhead was born, Her body became the Universe and her mind became the Life Force. To the Godhead this birth was as much of a mystery as it is to us. Now the Godhead is trying to learn. We are messengers to the Gods. Our actions are the messages we deliver. The Godhead learns from our messages. Then, through the actions of the God of the Material World and the Goddess of the Invisible World, the Godhead shows to us what She has been taught. If the messages you send are good, this will make your life better - not tomorrow or next week, but right now.
— Our Faith 
IMG_0994.jpg