Zapatistas klein 4 copy.jpg

Er zijn Goden, zoals iedereen kan zien.

Mensen zijn boodschappers aan de Goden. Omdat we niet weten hoe de Goden op onze boodschappen reageren, hebben we bij alles wat we doen een keuze.

Door onze boodschappen laten we de rivieren van Liefde en Schoonheid stromen. Als de rivieren stromen, glimlachen de Goden.

Dit zijn de dagen van wonderen en verbazing.


 

een filosofie voor het dagelijks leven


Wat ieder individu doet, heeft invloed op de hele wereld. Dat geldt voor alle goeds en alle kwaads. Bij iedere handeling moet de afweging zijn of het gevolg lijden of welzijn is. We zijn verantwoordelijk voor elkaar’s welzijn.

Verantwoordelijkheid

 

HET lichaam

Een mens is een lichaam, niet een hoofd op pootjes. Vrouwen zijn niet van kraakporcelein, mannen zijn geen brute beesten. Mannen en vrouwen moeten leren om elkaar’s lichamen te begrijpen. Het lichaam is een bron van vreugde. Koester de vreugde.

 

het mysterie

Alles wat leeft en sterft, leeft bij de gratie van iets anders dat van vorm verandert. De voortdurende verandering betekent leven. Dit mysterie van de wereld moet worden bemind en gewaardeerd, het is wat we zijn.

 

Actie

Geluk bestaat, het verschuilt zich in iedere handeling. Stilzitten leidt nergens toe. Routineus leven maakt ongelukkig. Als je handelt met het welzijn van de wereld voor ogen kan het geluk je vinden.

Action

Happiness comes as a result of action. Indolence gets you nowhere. A life of routine makes for boredom and depression. Acting with the wellbeing of the entire world on your mind, happiness may find you.

 

Het persoonlijke is politiek

Angstig leven schept een angstige wereld. Hebzucht leidt tot hebzucht, geweld leidt tot geweld. Bij alles wat je doet, zou je jezelf af moeten vragen : “Is dit hoe ik wil dat iedereen zich altijd zou gedragen?”

 

onze missie

een wereldwijde gemeenschap van vrienden en minnaars, die leeft in een gezonde wereld, en die boodschappers aan de goden zijn.

 
 

Naam *
Naam

of