Wat & hoezo meditative Flogging?

‘Flogging’ betekent ‘slaan’ of ‘geselen’ - en dat klinkt natuurlijk helemaal niet zo leuk. Maar als een lichaam wordt aangeraakt, verandert er iets. Je huid begint goede stoffen aan te maken, en je hoofd probeert te begrijpen wat er gebeurt. Je hoofd probeert een beslissing te nemen, ‘Is dit goed of slecht?’ En het interessante is, dat er hierdoor een ‘ruimte’ ontstaat in je hoofd. Je kunt niet zo heel goed meer blijven denken, en je begint gevoelens te ervaren die je normaal gesproken niet ervaart. Sommige mensen moeten huilen, anderen zakken juist weg in een gelukzalig gevoel.

Laat ik het anders zeggen. Het lichaam is de poort naar het paleis van de Goden. Dat betekent dus ten minste dat er Goden moeten zijn en dat er dus blijkbaar ‘een paleis’ is. Je moet het dus metaforisch zien, of althans, niet letterlijk nemen. Wat die Goden betreft: daarmee wordt iets aangeduid dat onnoembaar is. Als ik over ‘Goden’ praat, bedoel ik de krachten in het Universum. Als ik over een ‘paleis’ praat, bedoel ik de verschillende manieren waarop de Goden gekend kunnen worden.

Het Universum leeft en heeft ‘verlangens’. Dat wil zeggen, het Universum bestaat uit zuivere energie die de vorm aanneemt van materie en die materie valt op z’n beurt weer uiteen tot zuivere energie. Dit is een proces dat nooit stopt, het is wat het Universum is. Maar let op! Door die overgang van zuivere energie naar materie en weer terug verandert er iets. Het Universum leert. De zuivere energie is de kennis van het Universum, kennis die niet gebonden is aan enige vorm.

De beweging van het Universum is als een Godheid. Het is een Godheid die leert. Maar de Godheid kan niet handelen, want daarvoor zou het een ‘wil’ nodig hebben, en als we praten over een ‘God’ die iets ‘wil’, dan hebben we het eigenlijk over mensen en niet over Goden. Aan de andere kant: iedereen kan rondom zien dat er samenhang is in de materiële wereld, en ook in de onzichtbare wereld. Denk aan de manier waarop al het leven met elkaar verbonden is en denk aan de manier waarop gedachten en verlangens, zelfs gevoelens, kenbaar zijn - zelfs over eindeloos lange afstanden. Die samenhang leidt tot gebeurtenissen, bijvoorbeeld dat vissen zich verplaatsen of dat op verschillende plekken tegelijkertijd dezelfde uitvinding wordt gedaan (de boekdrukkunst!) Die gebeurtenissen, dat zijn de ‘handelingen’ van de Goden. En dat betekent dan weer dat er dus Goden moeten zijn, ten minste één voor de Materiële wereld en één voor de onzichtbare wereld.

Die ‘Goden’ zijn dus de krachten in het Universum, die door mensen worden beïnvloed. Dat mensen invloed hebben op wat er gebeurt, is wel duidelijk. Dat zie je rondom. Het is dus een goed idee om voorzichtig te zijn met hoe je handelt. En dàt is dan - eindelijk! - de reden voor meditatief floggen. Door het lichaam in een andere staat te brengen, kom je in contact met gevoelens waarvan je normaal gesproken niet of nauwelijks weet dat je ze hebt. Omdat gevoelens ook een vorm van energie zijn, verbinden ze je met de wereld van de Goden. Door jouw gevoelens verandert er iets in die wereld.

Ik denk dat ‘meditative flogging’ helpt om iets goeds in die wereld te veranderen. Als je merkt wat voor geheimzinnige gevoelens er in jou leven, begin je een ander soort werkelijkheid te zien. Misschien verandert de werkelijkheid wel door jouw gevoelens. Misschien blijkt dat wat je dacht dat ‘de werkelijkheid’ was niet bestaat. Misschien begin je wel te zien dat er helemaal geen werkelijkheid is, behalve dan de werkelijkheid van de Goden.